Search the site

 

Veel gestelde vragen

Wat is CASCADE?

CASCADE is een duurzaam, uitgebreid en onafhankelijk network of excellence op het gebied van onderzoek, risicobeoordeling en onderwijs over endocrien verstorende chemicaliŽn in voedsel. Het heeft als doel om gaten in de wetenschappelijke kennis te dichten, het publieke besef te vergoten en afgewogen beslissingen van consumenten en beleidsvormers over voedsel te stimuleren.

Wat is het zesde kaderprogramma?

Het zesde kaderprogramma (sixth framework programme, FP6) is het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap betreffende onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. Het is een verzameling van de activiteiten op Europees niveau om onderzoek te financieren en bevorderen. Het is onderdeel van de EU-strategie om in 2010 het meest dynamische onderzoeksgebied te zijn.

Wat is een Network of Excellence? 

Een Network of Excellence (NoE) is een multi-partner project dat door FP6 wordt gefinancierd en zich richt op het versterken van wetenschappelijke en technologische uitmuntendheid binnen een bepaald onderzoeksonderwerp. Dit wordt gedaan door de kritische massa van hulpmiddelen en ervaring die nodig is om Europees leiderschap te verschaffen en een wereldmacht op een gegeven terrein te worden, op Europees niveau te integreren. Het belangrijkste resultaat van een NoE moet een duurzame herstructurering en omvorming zijn van de manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd.  

Wie zijn de woordvoerders van het netwerk? Via welke kanalen zal CASCADE communiceren?

De belangrijkste woordvoerders zijn de netwerkcoördinator en vice-coördinator. De communicatiekanalen zijn afgestemd op verschillende groepen in de samenleving en omvatten zowel geteste betrouwbare kanalen (wetenschappelijke bladen, conferenties) als innovatievere methoden voor de wetenschappelijke wereld (exposities, 'labdagen', enz). We beseffen dat de samenleving om ons heen van ons als wetenschappers nieuwe, betere manieren van communiceren eist. 

Wat is het algemene doel van CASCADE?

De algemene doelen van CASCADE zijn:

  • het verschaffen van een duurzaam, gestructureerd en georganiseerd netwerk van experts ter integratie met andere activiteiten op het vakgebied.
  • het vergroten van het besef onder wetenschappers dat er behoefte is aan het in gebruik nemen van meerdere aspecten van wetenschappelijke informatie. Dit is alleen haalbaar in een grote interdisciplinaire aanpak, zoals deze NoE, CASCADE.
  • het verbeteren van interdisciplinaire deskundigheid en interdisciplinair denken onder wetenschappers, in het bijzonder bij diegenen die aan het begin van hun carriŤre staan.
  • het verschaffen van onderwijs en informatie aan consumentenorganisaties en autoriteiten zodat zij geÔnformeerde beslissingen kunnen nemen over de risico's van blootstelling aan deze chemicaliŽn. <li>het verschaffen van nieuwe wetenschappelijke informatie over de werking van chemische restanten en verontreinigingen in voedsel en het nuttig maken van deze informatie bij het ontwikkelen van op mechanisme en ziekte gebaseerde in vivo, in vitro en in silico testmethoden en bij de risicobeoordeling en waardeanalyse.
Verschaft CASCADE feiten en informatie aan het publiek? Hoe?

De onderzoeksresultaten van CASCADE zullen aan het publiek worden bekendgemaakt via communicatiekanalen zoals reporters in peer-reviewed (d.w.z. onderhevig aan kritiek van onafhankelijke experts op het vakgebied) wetenschappelijke tijdschriften, onze website, nieuwsbrieven, evenementen zoals ons jaarlijkse open forum, enz. Op onze website presenteren we wetenschappelijke gegevens die bedoeld zijn voor het grote publiek. Daarnaast geven we er informatie aan de wetenschappelijke gemeenschap.

 

CASCADE bereikt het grote publiek ook indirect door middel van onze samenwerkingen met autoriteiten en consumentenorganisaties, en door waarnemingsorganisaties die losjes met het netwerk zijn verbonden. We hopen dat de vergrote integratie tussen de onderzoekers in verschillende landen, wat in feite het wezen van dit netwerk is, ervoor zal zorgen dat er juiste en afgewogen berichten bij het publiek terecht komen. We beseffen ook dat de samenleving om ons heen van ons als wetenschappers betere manieren van communiceren eist, en het is een van onze taken om die nieuwe manieren te vinden.

Hoe gaat CASCADE 26 verschillende centra met 9 verschillende culturen coördineren?

De kwestie van het samenbrengen van 26 verschillende groepen is complex en moeilijk. Er moet rekening worden gehouden met praktische, culturele en financiŽle kwesties. Om deze mogelijke problemen aan te pakken heeft CASCADE een zeer deskundige administratieve dienst die de netwerkactiviteiten zal administreren.

Geeft CASCADE informatie aan landen buiten de EU? Hoe?

Ja, CASCADE zal informatie geven aan alle groepen die in ons onderzoeksgebied zijn geÔnteresseerd. Landen buiten de EU zullen worden bereikt door samenwerkingen met internationale organisaties zoals OECD en WHO. De website zal ook een belangrijk informatiekanaal zijn.

Zal CASCADE meer financiering proberen te krijgen van andere deelnemers, organisaties en autoriteiten?

CASCADE zal op nationaal en internationaal niveau actief nieuwe financiŽle bronnen identificeren en zoeken om de activiteiten van CASCADE te ontwikkelen en het bestaan van het netwerk na januari 2009, als de financiering van de EU stopt, zeker te stellen. Verder zal CASCADE alleen financiering proberen te krijgen van bronnen die de onafhankelijke basis van het netwerk niet in gevaar zullen brengen.  

Wat is de rol van CASCADE als zich nationale voedselalarmen voordoen? Kan CASCADE feiten verschaffen?

De belangrijkste autoriteiten die steun aan het grote publiek moeten geven in het geval van voedselalarmen zijn de nationale of Europese voedsel- en warenautoriteiten, en dat zal zo blijven.

 

Binnen het onderzoeksgebied van CASCADE zal CASCADE echter met deze autoriteiten samenwerken en resultaten en informatie verschaffen die uit gezamenlijke Europese onderzoeksresultaten voortkomen. We hopen dat onze inspanningen ervoor helpen zorgen dat in het geval van voedselalarmen juiste en afgewogen informatie de consumenten zal bereiken.

 
Wat wil CASCADE bereiken voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek op voedselgebied?

Het onderzoek binnen het netwerk zal zich in het bijzonder richten op de effecten en wisselwerkingen van mengsels van chemische vervuilers in voedsel. Voedselextracten zullen op toxische stoffen worden onderzocht en hun effecten op celsystemen zullen worden bestudeerd. Er zal mechanistische informatie worden verschaft over ziekteontwikkeling die wordt veroorzaakt door chemische blootstellingen. Al deze verrichtingen zullen kwantitatieve en kwalitatieve gezondheidsrisicobeoordeling efficiŽnter en nauwkeuriger maken dan nu. Het netwerk wil ook nieuwe biologische markers voor blootstelling identificeren. Als laatste werkt CASCADE aan het standaardiseren van testmethoden en het ontwikkelen van modellen die de kosten van toxicologisch testen kunnen verlagen en de behoefte aan dierproeven voor het testen van chemicaliŽn in de toekomst kunnen verminderen.  

Hoeveel mensen werken binnen CASCADE? Hoe groot is het jaarlijkse budget van het netwerk?

Er werken meer dan 200 senior scientists, postdocs en promovendi bij CASCADE. Het jaarlijkse budget voor het netwerk is ongeveer 2,9 miljoen euro.

Met wat voor soort organisaties zal CASCADE samenwerken? Zal CASCADE met het bedrijfsleven samenwerken?

CASCADE zal samenwerken met andere onderzoeksinstituten, universiteiten, EU-projecten en NGO's en andere organisaties. Enige samenwerking met de R&D afdelingen van het bedrijfsleven behoort ook tot de mogelijkheden. Het belangrijkste doel van alle mogelijke samenwerkingen is echter het toevoegen van uitmuntendheid en het steunen van de doelen en het beleid van ons netwerk.  

Hoe wordt CASCADE gefinancierd en georganiseerd?

CASCADE wordt door het 6e kaderprogramma van de Europese Unie gefinancierd. U kunt meer informatie over FP6 vinden op de website van Cordis. CASCADE is een NoE (Network of Excellence).

Wat gebeurt er na vijf jaar, als de financiering stopt, met CASCADE?

De werkzaamheden zullen doorgaan. Het netwerk heeft als doel om na de eerste vijf jaar nog steeds een belangrijke pijler van wetenschappelijke informatie en onderzoek te zijn. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van CASCADE?

Er zijn veel verschillende uitdagingen voor CASCADE, praktische, wetenschappelijke en financiŽle. Op dit moment is het belangrijkste punt voor ons de noodzaak om nieuw wetenschappelijk denken onder gevestigde onderzoekers en hun medewerkers aan te passen. Het belangrijkste doel van CASCADE is het samen bereiken van wetenschappelijke integratie, niet individueel zoals in het verleden het geval was.