Search the site

 

Toiminnan esittely

CASCADEn Network of Excellence -verkosto pyrkii luomaan pysyvän eurooppalaisen tutkimuksen koordinointi- ja integraatiojärjestelmän, joka keskittyy ravinnossa olevien kemiallisten jäämien vaikutukseen ihmisten terveydelle. CASCADEn piirissä toimii 24 tutkimusryhmää yhdeksästä EU:n jäsenmaasta, ja verkoston toiminnan rahoittaa Euroopan komissio.
CASCADEn tutkimustyössä keskitytään ravinnossa ja juomavedessä olevien kemiallisten jäämien vaikutukseen ihmisten terveydelle. Nämä jäämät voivat haitata jopa pieninäkin pitoisuuksina kehon hormonijärjestelmän toimintaa. Kemikaalit jäljittelevät ihmiskehon hormoneja vaikuttamalla nk. tumareseptoreiksi kutsuttuihin solurakenteisiin. Tähän reseptoriperheeseen kuuluu hormonireseptoreja kuten estrogeeni, testosteroni ja kilpirauhashormoni.
 
Vaurioituneen tumareseptorin toiminta voidaan kytkeä väestön parissa hyvin yleisten sydän- ja verisuonitautien, liikalihavuuden, sokeritaudin, alentuneen lisääntymiskyvyn, rintasyövän, eturauhassyövän, paksusuolen syövän ja neurodegeneratiivisten tautien lisääntyneeseen riskiin.

Illustration of the food chain

Tutkimustyön hyödyntäminen

CASCADEn henkilöstön asiantuntemus on merkityksellistä meille kaikille kuluttajina, koska me kaikki olemme kiinnostuneita saamaan tietoa syömästämme ravinnosta. Lisäksi CASCADEn tutkimustyö ja siitä tiedottaminen on suunnattu myös muille toiminnastamme hyötyville sidosryhmille, kuten esimerkiksi:
  • viranomaisille ja organisaatioille
  • kuluttajajärjestöille
  • teollisuudelle
  • tieteelliselle yhteisölle
CASCADE haluaa paneutua näihin aiheisiin ammattitaitoisesti ja vastuullisesti, ja siksi pyrimme integroimaan eurooppalaisen tutkimustyön keskeiset alueet. Lisäksi verkosto koordinoi kattavan koulutusohjelman, ja yksi merkittävä tehtävämme on kanavoida asiaan liittyvää tieteellistä tietoa kuluttajille ja viranomaisille, jotta ravinnon turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä voidaan kehittää uuden tieteellisen tiedon perusteella.
 
CASCADE on ainutlaatuinen yhteistyöelin, jossa eri alojen tutkijat voivat työskennellä yhdessä kehittäen tutkimustaan entistä tehokkaammaksi.
 
CASCADE pyrkii tuottamaan ravinnon sisältämiin ja hormonien signaaliominaisuuksiin vaikuttaviin kemiallisiin jäämiin ja saasteiden toimintamekanismeihin liittyvää uutta tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää mekanismi- ja tautiperusteisessa koemetodeissa sekä riskinarviointi- ja hyötyanalyyseissä.

Monitieteellinen lähestymistapa tieteellisessä
tiedossa olevien epätäsmällisyyksien selvittämiseksi

CASCADE pyrkii laatimaan kattavat selvitykset ravinnon ja ravinnon sisältämien saasteiden vaikutuksista hormonaalisiin tumareseptoreihin. CASCADEn osanottajien monitieteellistä asiantuntemusta hyödynnetään merkittävien tiedollisten epätäsmällisyyksien tunnistamiseksi ja selvittämiseksi. 
 
Riskinarvioinnin integrointia koskevalla toiminnallaan CASCADE pyrkii kehittämään luotettavaa, alan viimeisintä kehitystä kuvastavaa koulutustoimintaa, tiedottamista ja asiantuntemuksen jakamista koskien ravinnon sisältämiä kemiallisia jäämiä ja saasteita ja niiden terveysriskien arviointia sekä tiedon merkitystä julkisille organisaatioille, Euroopan yhteisön viranomaisille ja viime kädessä koko eurooppalaiselle yhteiskunnalle teolliset loppukäyttäjät mukaan lukien.
Hankkeen tiedot:
EY:n sopimusnumero: FOOD-CT-2004-506319
Kesto: viisi vuotta helmikuusta 2004 tammikuuhun 2009.
Koordinaattori: Professori Jan-Åke Gustafsson, Karoliininen instituutti.
Verkkosivut: www.cascadenet.org