Search the site

 

FAQ - gyakori kérdések

Mi a CASCADE?

A CASCADE egy erős, hozzáértp és független kiválóságokból álló kutató, kockázatfelmérő és oktató hálózat, amely a belső elválasztást rongáló, élelmiszerben lévő vegyszermaradványokkal foglalkozik. A célja, hogy feltöltse a tudományos ismeretek hézagait, növelje a nyilvánosság figyelmét és az élelmiszereket érintő, kiegyensúlyozott döntéseket támogasson a fogyasztók és a politikai csinálói között.

Micsoda a hatodik keretprogram?

A hatodik keretprogram (FP6) az Európai Közösség Kutatási, Technológiai fejlesztési és demonstrációs Keretprogramja. Mindez az EU szintű akciók gyűjteménye, amely a kutatást finanszírozza és népszerűsíti. Ez az EU stratégiájának része, amely célja, hogy 2010-ben a világ legdinamikusabb kutató területe legyen.

Mi a Kiválóság hálózata?

A kiválóság hálózata (NoE) egy sokpartneres projekt, amelyet az FP6 finanszírosz, és a célja, hogy adott kutatási témák tudományos és technológiai szintjét erősítse. Ezt európai szinten, az erőforrások és tapasztalatok kritikus tömegének integrálásával érik el, ami szükséges, hogy Európa számára megszerezze a vezetést, és az adott területen az egész világ részéről elismert legyen. A NoE fő eredményének a kutatás végrehajtása restrukturálása és átformálása tekinthető.

Kik a hálózat szóvivői? Milyen csatornákon át kommunikál a CASCADE?

A legfőbb szóvivők a hálózati koordinátor és az al-koordinátor. A kommunikációs csatornák testreszabottak a társadalom különféle csoportjai számára, és mind a kipróbált, megbízható csatornákat (tudományos folyóiratok, konferenciák), mind az innovatívabbakat is használják a tudományos közönség eléréséhez (kiállítások, "labor napok", stb.). Érzékeljük a velünk, tudósokkal szemben, a környező társadalom által támasztott követelményt, hogy új és jobb kommunikációs útvonalakat találjunk.

Mik a CASCADE általános eredményei?

A CASCADE általános eredményei:

  • tartós, strukturált és szervezett szakértői hálózat kiépítése, amely összefog más, a területen folyó tevékenységeket is.
  • a tudósok közötti figyelem növelése, amely a tudományos információk többszörös felhasználása szükségességének szempontjaira irányul. Ez csak nagyméretű, interdiszciplináris megközelítésben elképzelhető, mint a jelenlegi NoE, és a CASCADE.
  • javítani az interdiszciplináris kompetenciát, a tudósok közötti gondolkodást, különösen azok között, akik az életpályájuk elején állnak.
  • oktatást és információt nyújtani a "fogyasztói" szervezetek és a hatóságok számára, amivel ismeret alapú döntéseket hozhatnak az adott vegyszerek behatási kockázatairól.
  • új tudományos információt nyújtani a vegyszermaradványok és szennyezők élelmiszerekben történő működési mechanizmusáról, hasznosítani ezt az információt a mechanizmus- és ártalom-alapú in vivo, in vitro és in silico tesztmódszerek fejlesztésében, a kockázatfelmérés és hasznosság elemzés területén.
Nyújt a CASCADE tényeket és információkat az általános közvényelmény számára? Hogyan?

A CASCADE kutatási eredményeit az olyan kommunikációs csatornákon át tesszük a közvélemény számára hozzáférhetőv, mint a tudóstársak [peer] által ellenőrzött tudományos folyóiratok (vagyis a területen dolgozó független szakértők kritikája után), a mi website-unkon, folyóiratokban, eseményeken, mint az éves, nyitott fórumok, stb. A website-unkon tudományos adatokat mutatunk be olyan módon, amely alkalmas az általános közvélemény számára, kiegészítve a tudományos közösség számára adott információinkat.

 
A CASCADE közvetetten is eléri a közvéleményt a hatóságokkal és fogyasztói szervezetekkel folytatott együttműködésén, továbbá a hálózathoz lazán kötött megfigyelő szervezeteken keresztül. Reméljük, hogy a különféle országok kutatói közötti növekvő együttműködés, amely a jelen hálózat tényszerű lényege, fogja biztosítani, hogy pontos és kiegyensúlyozott üzenetek jutnak majd el a közvéleményhez. Azt a velünk, tudósokkal szemben, a minket körülvevő társadalom részéről támasztott követelményt is érzékeljük, hogy a kommunikáció jobb útvonalait találjuk meg, és a missziónk egyike, hogy ezeket meg is találjuk.
Hogyan kezeli a CASCADE a feladatot, hogy 26 eltérő központot, amelyek 9 különböző kultúrához tartoznak, koordinálja?

A 26 eltérő csoport összehozása bonyolult és nehéz. Gyakorlati, kultúrális és pénzügyi szempontokat kell figyelembe venni. Az adott potenciális problémák megoldására a CASCADE egy kiemelkedően gyakorlott adminisztrációs hivatalt szervezett meg, amely a hálózati tevékenységeket gondozza.

Terjeszt-e a CASCADE információt az EU-n kívüli országokba? Hogyan?

Igen, a CASCADE a mi kutatási területünk iránt érdeklődő minden csoport számára nyújt tájékoztatást. Az EU-n kívüli országokat a nemzetközi szervezetekkel folyó együttműködésen keresztül érjük el, mint az OECD vagy a WHO. A website mint fontos információs csatorna is működik.

Megkeres-e a CASCADE finanszírozás végett további szereplőket, szervezeteket és hatóságokat?

A CASCADE aktívan azonosítja és keresi az új finanszírozási forrásokat nemzeti és nemzetközi szinteken, hogy fejleszthesse a CASCADE tevékenységeit és biztosítsa a kiválósági hálózatot létét 2009 januárja után is, amikor véget ér az EU részéről nyújtott finanszírozás. Továbbá, a CASCADE csak olyan finanszírozási forrásokat keres, amelyek a hálózat független működését nem befolyásolják.

  
Mi a CASCADE szerepe, amikor nemzetközi élelmiszer riasztások érkeznek? A CASCADE tényeket közöl?

A legfontosabb hatóságok a közvélemény felelős támogatására, ha élelmiszer riasztások érkeznek a nemzeti és európai élelmiszer és gyógyszer hatóságai, és ez így is marad.

 
A CASCADE kutatási területén persze, a CASCADE együttműködik ezekkel a hatóságokkal és ellátja őket olyan eredményekkel és információkkal, amelyek a közös európai kutatás eredményei. Reméljük, hogy erőfeszítéseink segíteni fognak a pontos és kiegyensúlyozott üzenetek biztosításában, amelyeknek a fogyasztókat akkor kell elérni, ha élelmiszer riadó hangzi el.
Mi a CASDADE célja az élelmiszer területen folyó tudományos kutatásban?

A hálózaton belülei kutatás kifejezetten megszólítja az élelmiszerekben lévő vegyi szennyező keverékek hatásait és közreműködését. Teljes élelmiszer kivonatokat fogunk átvizsgálni, mérgező anyagokat és azok a sejtrendszerekre gyakorolt hatását keresve és tanulmányozva. Az vegyszer kitétel által keltett ártalmak kialakulási mechanizmusáról szóló információkat fogunk nyújtani. Az összes ilyen erőfeszítés a mennyiségi és minőségi egészségi kockázatfelmérést hatékonyabbá és pontosabbá teszi a jelenleginél. A hálózat a kitettség új biológiai markerjeinek meghatározását is célozza. Végül, a CASCADE a tesztmódszerek szabványosításáért és modellek kidolgozásáért is dolgozik, amelyek a toxikológiak tesztek költségeit csökkenthetik, és a jövőben csökkenthetik az állatokon végzett vegyszervizsgálatokat is.

Hány személy dolgozik a CASDACE-ban? Mekkora a hálózat éves költségvetése?

Több, mint 200 akadémikus, doktorátust megszerzett és doktorandusz dolgozik a CASCADE-ban. A hálózat éves költségvetése kb. 2,9 millió Euro.

Milyen típusú szervezetekkel fog a CASCADE együttműködni? Együttműködik-e a CASCADE az iparral?

A CASCADE együttműkdöik más kutatóintézetekkel, egyetemekkel, EU projektekkel, NGO-kkal és egyéb szervezetekkel. Néhány ipari K+F osztállyal történő együttműködés is lehetséges. Az összes együttműködést felülíró cél azonban, hogy azok kiválóságot adnak hozzá és támogatást nyújtanak a mi hálózatunk céljaihoz és politikájához.

Hogyan finanszírozzák és szervezik a CASCADE-ot?

A CASCADE a finanszírozást az Európai Közösség 6. Keretprogramjából kapja. Az FP6-ról további információkat talál a Cordis web-site-on. A CASCADE egy NoE (kiválósági hálózat).

Mi történik a CASCADE-el a finanszírozást befejező 5. év után?

A tevékenység folytatódik. A hálózat célja továbbra is a tudományos információ és kutatás főtengelyének maradni, az első öt év után is.

Melyek a fő, a CASCADE előtt álló kihívások?

Sokféle kihívás áll a CASCADE útjában, gyakorlati, tudományos és pénzügyi is. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy a fő cél az a követelmény, hogy új, tudományos gondolkodást honosítsunk meg a bedolgozott kutatók és a velük együttműködők között. A CASCADE fő eredménye, hogy együtt érjen el tudományos integrációt, nem pedig, ahogyan a mútlban, egyénenként.