Search the site

 

           Detta är CASCADE | FAQFråga en forskare | Kontakt

Allmän information

Nätverket CASCADE (Network of Excellence) söker varaktig koordinering och integration av europeisk forskning när det gäller hälsoeffekterna på människan för kemikalierester i mat. I CASCADE ingår 24 forskargrupper från nio EU-medlemsstater och nätverket finansieras av Europakommissionen.

Forskningen inom CASCADE fokuserar på hur människans hälsa påverkas av kemikalierester i mat och dricksvatten. Dessa rester kan påverka de hormonellt styrda processerna i våra kroppar, även vid låga nivåer. Kemikalierna imiterar mänskliga hormoner genom att påverka de cellstrukturer som kallas kärnreceptorer. Denna receptorfamilj innefattar hormonreceptorer som östrogen, testosteron och tyroidhormon.

 

Om kärnreceptorernas funktion skulle avbrytas, kan det leda till ökad risk för ett stort antal sjukliga tillstånd som hjärtkärlsjukdomar, stark fetma, diabetes, reducerad fertilitet, bröstcancer, prostatacancer, tarmcancer och neurodegenerativa sjukdomar.

 

 

 

Användbar forskning

De områden som CASCADEs forskare är experter på är av betydelse för oss alla i egenskap av konsumenter, för vi är nog alla intresserade av att veta vad vi får i oss när vi äter. Men CASCADEs forskning och utbredda kunnande riktar sig också till andra intressenter som kan dra fördel av våra aktiviteter, som:

  • myndigheter och organisationer
  • konsumentorganisationer
  • industrin
  • vetenskapliga institutioner

För att ta itu med dessa frågor på ett kompetent och ansvarsfullt sätt arbetar CASCADE med att integrera olika nyckelområden inom europeisk forskning. Nätverket koordinerar även ett omfattande utbildningsprogram och en viktig uppgift är att även kanalisera relevant vetenskaplig information till konsumenter och myndigheter för att nya vetenskapliga rön ska kunna implementeras i lagstiftningen när det gäller riskfri mat.

 

CASCADE är ett unikt samarbete där forskare inom olika områden arbetar tillsammans för att forskningen ska bli mer kraftfull och effektiv.

 

CASCADE riktar in sig på att ge ny information om mekanismerna kring hur kemikalierester och föroreningar i mat påverkar hormonprocesserna och att se till att denna information kan användas vid framtagning av mekanism- och sjukdomsbaserade testmetoder och vid riskbedömning och nyttoanalyser.

Multidisciplinär forskning för att fylla kunskapsluckor

CASCADE tar ett helhetsgrepp när det gäller hur mat och föroreningar i mat inverkar på nukleära hormonreceptorer. CASCADE-deltagarnas multidisciplinära vetenskapliga expertis har satts att identifiera och fylla viktiga kunskapsluckor. 

 

CASCADEs integrerade aktiviteter inom riskbedömning riktar in sig på att ge tillförlitlig, aktuell utbildning, information samt kunskapsspridning när det gäller bedömning av hälsorisker rörande kemikalierester och föroreningar i maten till offentliga organisationer, europeiska myndigheter och till sist hela europeiska samfundet, inklusive industriella slutanvändare.

 

Projektdetaljer:
EC kontraktnummer: FOOD-CT-2004-506319
Varaktighet: 5 år, från februari 2004 till januari 2009.
Koordinator: Professor Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet.
Webbsida: www.cascadenet.org